Skip to product information
1 of 3

სანათი - DLC316

Regular price 894.00 ₾
Regular price ფასდაკლებული 894.00 ₾
ფასდაკლება შესაძლებელია შეკვეთა
დღგ- ჩათვლით, მიტანის სერვისი
ზომა

მასალა: შუშა

ზომა: A - Ø43 Ø39 ↑18 ↑150

           B - Ø44 Ø44 ↑45 ↑150

           C - Ø33 Ø30 ↑36 ↑150